Globalno selo

350,00 RSD

Globalno selo

Karunesh 

 

Globalno Selo je nastavak veoma popularnog albuma "Globalni Duh" koji je bestseler od njegovog uvođenja 2000. Ovaj novi album predstavlja viziju jedinstvenog sveta, sveta u kome različite kulture mogu da se  objedinjavaju, podržavaju i obogaćuju jedna drugu. Karunesh je godinama putovao i istraživao različite kulture i bio pod uticajem globalnog sela. Pesme se razlikuju od čulnih plesova, nadovezivanja instrumenata sa jakim indijskim uticajem na staze gde se više gudačkih instrumenata pridružuje afričkim plemenskim pesmama.

Komentari (0)