Misterije uma - Svami Šivananda

700,00 RSD

Da biste ovladali umom, morate znati šta je on, kako funkcioniše, kako vas obmanjuje na svakom koraku i kojim metodama se može obuzdati. Ova knjiga se bavi upravo time; priroda uma, različiti oblici koje on uzima, tajne njegovog unutrašnjeg funkcionisanja i način da se on kontroliše su jasno i potpuno objašnjeni. U ovoj knjizi mogu se naći i veoma korisne napomene o koncentraciji i meditaciji, koje će, ako se verno slede, sigurno doneti uspeh u kratkom roku.

Komentari (0)

Preporučujemo

Moć misli - Svami Šivananda


700,00 RSD