Tako je govorio Ramana

450,00 RSD
Jevanđelje koje je Bagavan Šri Ramana darovao Planeti je božansko zaveštanje ostavljeno čovečanstvu da se prenosi s generacije na generaciju.

Najlepši i najmudriji citati iz srca Advaita Vedante, koje je izgovorio Ramana Maharši.

Ovo je besmrtna knjiga za primenu i uvođenje u svakodnevni život, uzvišena i sveta. Ona vraća svet, sve narode i rade jednom i jedinom Sopstvu.

Swami Rajeswarananda

Komentari (0)