S.N. Lazarev: Suština sistema 3. (predavanje mp4)

700,00 RSD

Predavanje S.N. Lazareva "Suština sistema 3"

(oktobar, 2014)


Odlomak iz predavanja:


Sergej Nikolajevič Lazarev je autor 25 knjiga o duhovnom putu čovekovog razvoja. Više od dvadeset godina on istražuje zakone Vasione i vezu između naših osećanja, to jest  unutrašnjeg stanja bića uopšte uzev, sa onim što se dešava u našem okruženju. U ovom ciklusu predavanja autor govori o osnovnim aspektima svog sistema, o najvažnijim zapažanjima i zaključcima do kojih je došao, kao i načinima i metodama za prevazilaženje problema i bolesti. Predavanja su namenjena kako zdravim tako i bolesnim osobama, kako početnicima tako i naprednim čitaocima. U njima autor pruža odgovore na najvažnija pitanja, koja predstavljaju osnov za razumevanje zakona života i čovekove sudbine. Evo nekih od njih:


Koje su bolesti duše? Kako se one pojavljuju?
Šta je smisao čovekovog života?
Kako je ono što nam se dešava povezano s našom podsvešću?
Koji su razlozi pada unutrašnje energije?
U kojim slučajevima informacije iz svesti prelaze u podsvest?
Zašto ispunjenje želja može biti opasno?
Šta je to holografska Vasiona?
Kako radi program ljutnje na oca?
Kako se odvijaju duboke promene u karakteru?
Da li se treba boriti s povišenom telesnom temperaturom?
Gde se nalazi naša duša?
Koja je uloga creva u procesu razmišljanja?
Kako su finansijski gubici muža povezani s karakterom njegove žene?
Kako voljenoj osobi pomoći da promeni karakter?
Šta je smisao religioznih zapovesti?

Komentari (0)

Preporučujemo