Gjana Joga - Svami Vivekananda

700,00 RSD

...Moramo razumeti ove ideje, utisnuti ih u svoje umove, meditirati na njih, realizovati ih dok na kraju ne postanu ceo naš život. Tad religija više neće biti gomila ideja ili teorija, niti intelektualno usaglašavanje; ona će ući u naše samo biće. Ako je naše razumevanje samo intelektualno, danas možemo misliti jedno, a sutra nešto sasvim drugo. Ali prava religija se nikada ne menja. Religija je realizacija, ne priča, ne doktrina ili teorija, bez obzira koliko lepa bila. To je bivanje i postajanje, a ne slušanje ili usvajanje; to je kada se celokupna duša transformiše u ono u šta veruje. To je religija...

Komentari (0)

Preporučujemo