Atma Vičara - put samoispitivanja po učenju Šri Ramane Maharšija

500,00 RSD

Ramana Maharši je bio jedan od najznačajnijih spiritualnih učitelja koji su se pojavili u Indiji u dvadesetom veku i koga još uvek svi duboko poštuju. Ovi izabrani razgovori sa mnogim tragaocima koji su dolazili kod njega po savet, sadrže suštinu njegovog učenja.

Prenoseći svoja iskustva drugima tokom celog života, želeo je da im saopšti da samorealizacija ili prosvetljenje nije neko strano, misteriozno stanje, već da je to prirodno stanje čoveka. To stanje se može lako otkriti pomoću samoispitivanja koje je jasno opisano u ovim razgovorima.

Komentari (0)