Nešto najočiglednije - Svami Muktananda

700,00 RSD

Osećaj sebe je uvek isti. Kada je vaše telo imalo pet godina, ili trideset, pa i kad bude imalo osamdeset, ovo vanvremeno ose- ćanje se neće promeniti. Predstave koje imate o sebi se menjaju u skladu sa različitim iskustvima i utiscima koje stičete, ali ne- verbalno „ja sam”- stvo za to vreme ostaje isto. Sve što vam je potrebno jeste da se ozbiljno pozabavite njime. Usredsređivanje na njega je direktan put do vrhovne istine.
 
Pronađite ko je to „ja” i održavajte svesnost Jastva iz tre- nutka u trenutak. To je cela vedantička meditacija. Vrlo je jedno- stavna. Ne zahteva upotrebu čula i intelekta i zato je direktna. „Ja sam” ne predstavlja nijedan objekat niti koncept, ali ga ipak možete biti svesni u sebi. Kad vam se, zahvaljujući zadržavanju pažnje na „ja sam”- stvu, razotkrije vaše urođeno, prirodno sta- nje, za vas neće biti ničeg stvarnijeg i istinitijeg.

Svami Muktananda

Komentari (0)

Preporučujemo

Opisivanje neizrecivog - Zoran Denić


850,00 RSD

Prebivanje u Jastvu - Zoran Denić


850,00 RSD