Moć misli - Svami Šivananda

700,00 RSD
Dovoljno je samo da pročitamo sadržaj ovog malog velikog dela pa da shvatimo njegovu vrednost. Ovo je knjiga koja će uvek buditi interesovanje i biti od mnogostruke koristi svima onima koji se bave kultivisanjem sebe, koji teže samospoznaji, razvijanju ličnih moći i uspehu u životu. Čitanje ovog dela prosvetljuje naš um, osnažuje našu volju i usmerava je ka višim ciljevima. Studenti, lekari, advokati, biznismeni, tragaoci za Istinom i posvećenici Bogu - svi će oni na stranicama ove knjige pronaći specifična uputstva za razvitak misaone kulture i moći, kao i za vođenje pozitivnog, dinamičnog, bogatog i radosnog života.


Moć misli je ogromna. Svaka vaša misao ima za vas određenu vrednost. Snaga vašeg tela, snaga vašeg uma, vaš uspeh u životu i zadovoljstva koja pružate drugima svojim prisustvom - sve to zavisi od prirode i kvaliteta vaših misli. Morate poznavati kulturu misli i razviti misaonu moć.

Komentari (0)

Preporučujemo

Misterije uma - Svami Šivananda


700,00 RSD