GDE SU NAŠI DRAGI KOJI SU NAPUSTILI OVAJ SVET - Paramhansa Jogananda

380,00 RSD
Jedan vek nakon svog rođenja, Paramhansa Jogananda je priznat za jednu od najistaknutijih duhovnih figura našeg doba; a uticaj njegovog dela i dalje raste. Mnoge religiozne i filozofske  ideje i metodi koje je uveo pre nekoliko decenija danas nalaze svoj izraz u obrazovanju, psihologiji, poslu, medicini i drugim oblastima delatnosti i na dalekosežan način doprinose celovitijoj, humanijoj i duhovnijoj viziji ljudskog života.

U ovim predavanjima možete naći informacije o astralnom svetu, tehnici slanja misli preminulim dušama, načinu kako da pronađete svoje voljene koji su se ponovo rodili i o mnogim drugim stvarima koje su u vezi sa životom duše koja je napustila fizičko telo. Drugi deo knjige nam pokazuje kako delovati za najviše dobro i izmeniti svoju svest od smrtne u božansku.

Komentari (0)