S.N. Lazarev: Logika budućnosti (predavanje mp4)

Šifra: dvd6

700,00 RSD​​


S. N. Lazarev već dugi niz godina gradi sistem znanja koji svakom čoveku može da omogući da pomoću samostalne analize shvati suštinu bilo koje pojave iz svog života na osnovu univerzalnih zakona razvoja.

U predavanju Sergej Nikolajevič otkriva bazne principe na kojima se može formirati spasonosni model uzajamnog odnosa za ceo svet i na primerima objašnjava kakva dejstva određuju našu budućnost i budućnost naših potomaka i kako možemo na nju da utičemo.

Osim toga, u predavanju se dotiče pitanja koja su važna za postizanje uspeha u oblasti profesionalnog posla. Autor analizira izjave bogatih ljudi o tome koji su im životni principi pomogli da postignu uspeh. Zašto treba prestati sažaljevati sebe, zašto se ne treba bespotrebno nervirati, zašto treba napustiti posao koji ne ne volite i zašto je važno ceniti svoju rodbinu?

Komentari (0)