Kompletan program radionice "Isceljenje tela i duše" (22.4-1.5.2023.) - 18.04.2023

Kompletan program radionice "Isceljenje tela i duše" (22.4-1.5.2023.)


19.4. - 20:00 Predavanje S.N. Lazareva "Zakoni duše u proleće" (30 min.).

20.4. - 20:00 Pripremni zadaci pred praksu od S.N. Lazareva

22.4. - 13:00 Online emitovanje prakse „Isceljenje tela i duše"
            20:00 Tema 1. "Pročišćenje i osnaživanje tela"
            21:00 Zajednički rad na praksi „Isceljenje tela i duše“

24.4. - 21:00 Zajednički rad na praksi „Isceljenje tela i duše“

26.4.
- 20:00  Tema 2. "Opuštanje uma"
           21:00 Zajednički rad na praksi „Isceljenje tela i duše“

29.4. - 20:00 Tema 3. "Povezivanje s dušom"
            21:00 Zajednički rad na praksi „Isceljenje tela i duše“

30.4. - 21:00 Zajednički rad na praksi „Isceljenje tela i duše“


Praksa će biti dostupna do 1.5.2023. (13:00) a materijal na Telegramu ostaje trajno.